Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag beräknat den så kallade riktåldern som innebär att pensionsåldern anpassas efter att vi väntas leva allt längre.

”Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994”, skriver myndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande.

För dem födda mellan 1958 och 1960 blir riktåldern 66 år, för att sedan stiga till 67 år för dem födda mellan 1961 och 1963.

Sen stiger pensionsåldern stadigt till 72 år för dem födda senaste åren, enligt myndighetens beräkningar.

Den så kallade riktåldern för varje årskull ska enligt förslaget fastställas vid 60 års ålder.

”Det ger en god framförhållning och goda förutsättningar för individen att planera sin pension”, anser Pensionsmyndigheten.

Politikerna har dock ännu inte satt ner foten i hur det framtida pensionssystemet ska se ut.