När strejkrätten kom i gungning tidigare i år stod Göteborgs hamn i centrum.

Det avtalslösa Hamnarbetarförbundet hade tagit till stridsåtgärder mot arbetsgivaren, trots företagets avtal med Transport.

I somras lade arbetsmarknadens centrala parter fram ett förslag till lagändringar, som innebär begränsningar i avtalslösa fackförbunds konflikträtt i sådana lägen.

Samtidigt fortsätter situationen vara kärv i landets hamnar.

Sedan i våras gäller en arbetsgivarpolicy som bland annat innebär att Hamnarbetarförbundets delaktighet i skyddsarbetet begränsats.

Nu har förbundet kallat till förhandling om ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, parterna ska träffas klockan ett i dag, onsdag den 26 september.

– Vi är oroliga att det ska hända en dödsolycka så därför måste vi komma in på banan, säger Hamnarbetarförbundets vice ordförande Peter Annerback i en film på förbundets hemsida.

Han uppger att över hundra skyddsombud är utestängda från skyddsarbete i hamnarna, till följd av ovan nämnda policy.

Hamnarbetarförbundet har lämnat ett avtalsförslag till arbetsgivarna.

Det är i stort sett likalydande med Transports avtal. Men man har gjort tillägg om riskanalyser inför stora förändringar, rehabansvar för behovsanställda och reglering av när personal får hyras in.

Han uppger att förbundet strävat efter kollektivavtal sedan länge. Den ambitionen har ofta ifrågasatts av arbetsgivarsidan.

På sin hemsida bekräftar Sveriges Hamnar att en förhandling ska ske, men man poängterar att Hamnarbetarförbundet erbjöds kollektivavtal två gånger förra året.

Dessa förslag avvisades av förbundet då avtalen inte gjorde dem jämbördiga med Transport.

Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund säger på onsdagsförmiddagen till Arbetet att de fundamentala förutsättningarna inte ändrats.

– Vår utgångspunkt är att vi ska ha ett kollektivavtal i branschen, inte flera olika.