I studien deltog människor som befann sig i riskzonen för utmattningssyndrom i samtalsgrupper på sin arbetsplats under tio veckor, två timmar per tillfälle där de anställda fick dela med sig av sina problem, erfarenheter och stötta varandra.

Efter projektets genomförande var det bara en fjärdedel som fortfarande uppvisade symptomen.

– Hemligheten är väl det som vi alla vet, att vi är sociala varelser och betydelsen av att få dela med andra, både vara stöd och ta stöd av andra, är viktigt och hjälper väldigt många människor, säger Rickard Bratten, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting till Ekot.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykiska diagnoser, och stress och utmattning är några av de vanligaste orsakerna, enligt siffror från Försäkringskassan.