LO sade på tisdagen upp förhandlingsordningen med Svenskt Näringsliv kring avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Det innebär att det nu är oklart hur villkoren i försäkringarna, som gäller privatanställda arbetare, ska förhandlas framöver.

– Det gör vi för att vi inte lyckats komma fram med några förbättringar alls för våra medlemmar sedan 2013. Det har varit totalt kalla handen från Svenskt Näringsliv och då måste vi byta taktik, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Sedan 2013 har rådande förhandlingsordning gällt, men båda parter har flera gånger upplevt att förhandlingarna kört fast.

Hösten 2017 försökte LO driva igenom flera krav, bland annat att tjänstepension för privatanställda arbetare ska tjänas in under all anställningstid.

I dag gäller i stället att pensionen tjänas in först vid 25 års ålder.

LO vill också att det ska bli lättare att få igenom krav kring bland annat ersättning när en anställd fått en arbetsskada.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson säger att syftet med förhandlingsordningen var att hålla försäkringsfrågorna borta från avtalsrörelsen. Enligt Peter Jeppsson lades förhandlingarna ner i samförstånd.

– Vi var överens om att vi inte kom någonstans. Det är ett givande och tagande och vi kunde inte komma överens om vem som skulle ge vad och vem som skulle ta vad, säger han.

Vad som händer nu är oklart, enligt både LO och Svenskt Näringsliv.

Peter Jeppsson säger att det är för tidigt att göra en sådan analys.

Torbjörn Johansson konstaterar:

– Nu blir vi fria och kan göra på olika sätt. Nu kommer vi att diskutera med Svenskt Näringsliv. Det kan hända att det här räcker för att vi ska få styrfart i förhandlingarna.