På måndagen röstade riksdagen som väntat moderaten Andreas Norlén till ny talman för Sveriges Riksdag.

Samtidigt röstades Vänsterns Lotta Johnsson Fornarve fram till andre vice talman i stället för Sverigedemokraternas Björn Söder.

Bakom detta val finns flera orsaker.

Ett skäl är att Allianspartierna redan i talmansvalet bröt den praxis som råder kring talmansvalet, varefter majoriteten av de rödgröna ledamöterna ansåg att praxis i logikens namn inte heller längre gällde när det kom till valet av andre vice talman.

Björn Söders partitillhörighet var naturligtvis en pådrivande faktor för många av de rödgröna ledamöterna.

Men i sak är det uttalande om samer och judar som Björn Söder tidigare har fällt den mest framhållna orsaken till att i stället lägga sin röst på Lotta Johnsson Fornarve.

Innan valet fick Björn Söder i SVT chans att förklara sitt uttalande om samer och judar som många har uppfattat som att han inte tycker att judar och samer är svenskar.

Fel uppfattat och rena lögner, enligt Björn söder.

Vad han menade är att judar och samer tillhör de fem erkända minoritetsgrupperna som även i ”ett Sverigedemokratiskt Sverige” ska ha rätt till sin egen identitet och inte omfattas av det sverigedemokratiska ”assimilationskravet”.

Och detta betyder, enligt Björn Söder, inte att dessa människor inte kan bli svenskar, eller vara svenskar.

Tyvärr gav detta försök till förtydligande inte mycket mer klarhet i vad han egentligen menar.

Kritiken har ju gått ut på att hans ord uppfattats som att judar och samer inte är svenskar såvida de inte ger upp sin identitet som just judar eller samer.

Det man skulle vilja veta är alltså om Björn Söder och Sverigedemokraterna anser att judar och samer som håller fast vid sin identitet som judar och samer är svenskar eller inte.

Kan man alltså vara same och svensk på samma gång i Sverigedemokraternas Sverige, eller måste samer och judar överge sin identitet som samer eller judar för att bli svenskar?

Den 18 juni var Björn Söder själv åtminstone något mer tydlig i en intervju i SVT:s Ekosändning, där han skilde på nationstillhörighet och medborgarskap.

– Det ska vara upp till individen att själv få bestämma huruvida de vill tillhöra den svenska nationen eller till någon av minoritetsgrupperna, sade Björn Söder då.

Med en välvillig tolkning kan vi alltså konstatera att vi fortfarande svävar i ovisshet om samer och judar enligt den Sverigedemokratiska synen på nationalitet och etnicitet kan kombinera att ha en identitet som minoritetsgrupp och vara svenskar samtidigt eller om de måste överge sin identitet som jude eller same för att bli erkända som svenskar, det vill säga assimileras till svenskhet.

Får man i Sverigedemokraternas Sverige gå i synagogan och ändå kalla sig svensk?

Får man idka rennäring och ändå kalla sig svensk?

Många tycker nog att denna kvarvarande ovisshet är tillräckligt alarmerande hos en av riksdagens talmän.

På tisdagen väljs med all sannolikhet Stefan Löfven bort som Sveriges statsminister, därefter kommer ett antal dagar när den nya regeringen ska mejslas fram.

Hur den blir är fortfarande oklart men ingenting i talmansvalet tyder åtminstone på någon annan lösning än en minoritetsregering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna som regerar med stöd av Sverigedemokraterna och med passivt stöd av Centern och Liberalerna.