De anställda på Pågatågen, som binder samman Malmö, Lund, Helsingborg och ett antal andra städer i Skåne, får nya villkor i december.

När Arriva Sverige tar över från dotterbolaget Arriva Tåg vill arbetsgivaren ersätta de nuvarande tågvärdarna mot kundvärdar.

Med den nya yrkestiteln följer omkring 6 000 kronor lägre månadslön, enligt uppgifter från Seko.

Medan tågvärdarna har haft ansvar för säkerheten, och gått ut på perrongen vid varje av- och påstigning för att kontrollera att dörrarna är fria, ska kundvärdarna koncentrera sig på service och biljetthantering.

Bara i de få fall då tågen består av tre tågsätt, och alltså är extra långa, ska kundvärdarna kontrollera dörrarna – normalt överlåts detta på lokföraren.

Seko har reagerat starkt mot förändringarna. Och facket får förståelse från Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, som har upphandlat trafiken och givit Arriva uppdraget att köra Pågatågen.

– Jag har talat med Sekoföreträdare i Skåne, och jag delar deras oro, säger Stefan Svalö.

– Jag tar absolut avstånd från alla former av lönedumpning. Och jag vill att vi ska ha en bra säkerhet för både anställda och resenärer. Så jag har givit Skånetrafiken, som är min förvaltning, i uppdrag att se över om Arriva får göra så här enligt avtalet. Om de får det, så vill jag ha en beskrivning av konsekvenserna. Och en analys av vilka krav vi i så fall kan ställa.

Den analys som Stefan Svalö har beställt väntas bli klar i slutet av nästa vecka.

Stefan Svalö vill bland annat att den ska visa vad som händer i olika scenarier om det inte finns en tågvärd som går ut på perrongen vid av- och påstigning.

– Att en tågvärd står på perrongen och kan röra sig längs tåget, se om någon behöver hjälp med en barnvagn eller en rullstol – det är en stor skillnad mot om en lokförare som befinner sig längst fram i tåget ska göra det. Är det här prövat i andra delar av landet? Har de samma trafikintensitet och lika många passagerare som vi?

Stefan Svalö ser det som ”mycket bekymmersamt” att så grundläggande frågor kring säkerheten dyker upp kort tid före trafikstarten.

Klargjorde inte Arriva under upphandlingsförfarandet hur de ville förenkla kontrollen av dörrarna?
– Nej, nej, nej, svarar Stefan Svalö. Jag fick veta det via Seko. Och när jag frågade trafikdirektören om det här var han också överraskad. Vi har inte känt till det här. Om sedan någon inom förvaltningen har känt till det, det kan jag inte svara för.