Efter ett halvårs väntan har drygt 200 000 lärare ett nytt skolavtal på plats.

Arbetet har tidigare rapporterat om att förhandlingarna strandat och att den följande medlingen mellan lärarfacken och SKL har dragit ut på tiden.

Men nu finns ett nytt, treårigt, avtal på plats.

Centrala delar är att det nya löneavtalet inte anger procentsats för utfallet för de kommande tre årens löneförhandling, vare sig för kollektivet eller individen.

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund framhåller att arbetsgivaren ska arbeta strategiskt med lönestrukturen.

– Vi har tryckt på att man måste premiera erfarenhet, kompetens och kontinuitet – att man kan vara kvar på sin skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en videokommentar.

En annan satsning ligger på arbetsmiljön.

Parterna är överens om att ett arbete behöver göras i varje kommun och insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp på arbetsplatsen.

Man ska även se över och stärka arbetet med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare.

Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt.

– Det här är ett avtal för friska lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en videokommentar.

En fråga som splittrat facken och SKL har varit turordningsreglerna.

SKL har velat ändra dem så att lärarna skulle få samma förutsättningar som de som är anställda i annan kommunal verksamhet, men har facken vägrat med motiveringen att det skulle passa lärare dåligt.

Enligt lärarfacken har SKL nu accepterat att turordningsreglerna inte ändras i det nya avtalet.

– En treårig avtalsperiod ger oss och lärarfacken möjlighet att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla skolan, fördjupa vårt samarbete, stärka läraryrket och möta lärarbristen. Det här avtalet bidrar till att sätta än större fokus på insatser för att klara kompetensförsörjningen i ett gemensamt arbete nationellt och lokalt, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation i ett pressmeddelande.

Avtalets viktigaste innehåll

• Avtalet gäller till 31 mars 2021.

• Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu inledas och slutföras och efter det kan retroaktiv lön betalas ut. Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen.

• Parterna pekar på vikten av ett arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats utifrån Skol-OSA med mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljön. Parterna pekar också på vikten av att på varje arbetsplats finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag.

• Avtalet innehåller flera partsgemensamma arbeten, bland annat om arbetsmiljö, att ta fram dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial om lön och lönestruktur, och att genomlysa avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.