När Arriva Sverige tar över Pågatågen i Skåne i december ska det inte längre finnas en tågvärd som kliver ut på varje station och kontrollerar att ingen fastnar i dörrarna vid avgång.

En klar försämring av säkerheten, enligt Seko.

Arriva har valt att svara på Arbetets frågor om förändringen genom ett mejl från företagets presstjänst.

”Arriva värderar säkerheten som vår viktigaste parameter och våra säkerhetsutfall understryker detta faktum”, skriver heter det i mejlet.

Arriva betonar att det i fortsättningen ska finnas en kundvärd i varje tågsätt, vilket innebär ökad bemanning ombord jämfört med i dag, då det finns en tågvärd i varje tåg (som kan bestå av ett, två eller tre tågsätt).

På de allra längsta tågen – de med tre tågsätt – kommer en av kundvärdarna även i fortsättningen ha så kallad säkerhetstjänst, och gå ut och kontrollera dörrarna, klargör Arriva.

Det är dock en mycket liten del av alla tåg som består av tre tågsätt.

På de övriga tågen är det lokförarens ansvar att kontrollera att passagerarna har kommit av och på.

”Ett delat ansvar är inte alltid bättre än att en part har hela ansvaret”, skriver Arriva.

”Att föraren på Arrivas Pågatåg har hela ansvaret för att kontrollera dörrarna efter ett trafikutbyte gör det tydligt och våra erfarenheter från Östgötapendeln styrker detta. Vi kör inte lika många tåg i det systemet som vi gör på Pågatågen men vi har intensiv trafik med många kunder mellan två av Sveriges större städer vilket gör att erfarenheterna därifrån är relevanta i sammanhanget.”

Enligt Lars-Åke Persson, Sekos klubbordförande på Pågatågen, har tågvärdarna fått informationen att de blir kundvärdar när Arriva Sverige tar över.

Bytet av yrkesroll har alltså inte framställts som valfritt.

I det befintliga lokala kollektivavtalet regleras lönerna för tågvärdarna – de flesta ligger på slutlönen, som är 30 100 kronor i månaden. I ett förslag från Arriva ska en kundvärd ha en slutlön på 24 500 kronor i månaden.

Arriva säger att de som nu är anställda som tågvärdar ska få behålla sina löner i samband med övergången från Arriva Tåg till Arriva Sverige.

Vilka löner nyanställda kundvärdar ska ha vill företaget inte kommentera:

”Då SEKO nu kallat till central förhandling avseende ny personalkategori och lönesättningen så finns det idag inget beslut om vare sig lön eller lönespann”.

På Arbetets fråga om ett nytt lokalt kollektivavtal kommer förhandlas fram svarar Arriva:

”Arriva har inlett en sk inrangeringsförhandling med önskemål om att redigera och korrigera vissa delar i de lokala anpassningarna till det centrala kollektivavtalet, förhandlingar pågår och inga vidare kommentarer.”

I samband med att ett nytt centralt avtal tecknades för spårtrafiken 2017 förde Almega och Seko till protokollet att en ny entreprenör ska vara bunden av det gamla kollektivavtalets villkor vad gäller den övertagna personalen. ”Arriva har för avsikt att ära ingångna avtal”, skriver Arrivas presstjänst.