Hittills har bemanningsförtagen inte varit momsskyldiga, men en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras slår fast att företagen måste betala moms eftersom de inte själva bedriver någon sjukvård.

Momsen läggs på fakturorna till landstingen och kostnaderna för vården ökar därmed.

Förra året var landstingens totala kostnader för inhyrd personal 5,2 miljarder.

När momsen läggs på beräknas kostnaden öka med omkring 300 miljoner kronor, skriver SVT.

Skatteverket utreder just nu hur domen ska uttolkas.

På grund av de stora effekterna kommer landstingen och bemanningsföretagen få en övergångsperiod, där parterna kan anpassa sina rutiner och omförhandla avtalen.