Under måndag eftermiddag hölls en muntlig förberedelse i målet, där Seko hävdar att ISS har avskedat de tre biljettkontrollanterna utan grund.

ISS, som sköter biljettkontrollerna inom kollektivtrafiken i Stockholmsområdet, sparkade kontrollanterna därför att de hade ”blippat” sina egna SL-kort vid ett antal tillfällen, och på så sätt givit intryck av att de hade arbetat mer än de i själva verket hade.

Enligt Seko blippar alla kontrollanter sina egna kort, med arbetsgivarens goda minne.

Vid sammanträdet i Arbetsdomstolen prövade parterna om det fanns förutsättningar att göra upp i godo.

– Men det gick inte att komma överens, vi står alltför långt ifrån varandra, säger Anders Wilhelmsson, jurist vid LO-TCO Rättsskydd som företräder biljettkontrollanterna.

Arbetsdomstolen har vikt två dagar för rättegång i målet: 29 och 30 januari 2019.

En dom ska normalt meddelas inom tre veckor efter rättegången, men i praktiken är det troligare att domstolens beslut kommer i slutet av februari eller början av mars.