Sommaren 2017 – mitt under semestern – rasade en broform under pågående gjutning i Ludvika. Att ingen arbetare omkom är ren tur.

Tolv arbetare drogs med i betongmassorna och flera blev allvarligt skadade.

De kommer att få leva med sina skador resten av sina liv.

Det som skulle byggas var en järnvägsbro. Byggföretaget Skanska hade vunnit upphandlingen, men valde att sälja bort arbetet till en underentreprenör.

Skanska menade efter raset att de saknade egen kompetens för den sortens arbete.

En konsultfirma (Britek) hade anlitats för att konstruera formställningen och Skanskas konstruerade själva träformen. Det fysiska arbetet utfördes av Skanskas underentreprenör, ett polskt bolag som heter G&M.

Nu är det dags att Skanska tar sitt ansvar. Det förväntar sig de skadade byggnadsarbetarna och det säger både sunt förnuft och moralen

Kim Söderström

Efter olyckan gjorde Skanska en egen utredning, där det framkom att olyckan berodde på konstruktionsfel.

Alltså hävdar Skanska att det var konsultfirmans ansvar. Konsultfirman hävdar i sin tur att det inte är deras fel, utan att det beror på träformens konstruktion.

Arbetsmiljöverket har även de gjort en utredning som nu är klar. Döm av min förvåning.

Åklagaren lägger ner förundersökningen. De kan inte säga vems felet var!

Ska det vara så här?

De har räknat fel på vikter och hållfasthet. Man har anlitat många konsulter och underentreprenörer.

När det gick åt skogen och bygget rasade så skyller alla på varandra. Ingen tar ansvaret! Helt befängt.

Nu får det vara slutlekt med arbetarnas liv!! Det dör och skadas orimligt många byggnadsarbetare varje år.

Om det finns någon heder kvar, borde Skanska, som säljer bort jobb, ta på sig det fulla ansvaret.

Man ska helt enkelt behandla de arbetare som skadats som att de vore anställda av Skanska.

Det gäller förresten alla företag som har affärsidén att sälja bort jobb till underentreprenörer!

Nu är det dags att Skanska tar sitt ansvar. Det förväntar sig de skadade byggnadsarbetarna och det säger både sunt förnuft och moralen.