Den sista mars löpte avtalet mellan SKL och lärarfacken ut och sedan dess väntar 200 000 lärare på ett nytt avtal.

Parterna har inte lyckats komma överens och en av frågorna som blockerat förhandlingarna har varit SKL:s krav på ändrade turordningsregler vid uppsägningar.

Reglerna har redan ändrats för andra yrkesgrupper i kommuner och landsting, men lärarfacken anser att förslaget inte passar i skolan.

De vill i stället fokusera förhandlingarna frågor som kan avhjälpa lärarbristen.

– Vi vill ha ett skolavtal som ökar attraktiviteten i läraryrket och då handlar det om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö, säger Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas riksförbund.

Lärare väntar fortfarande på nytt avtal

Löner & Avtal

Medlarna kallades in redan i maj och i somras fick parterna i uppgift att analysera arbetsgivarnas förslag om turordningen och vilka konsekvenser det skulle få om det infördes.

Analyserna lämnades till medlarna förra måndagen och sedan dess pågår medlingssamtal.

Medlarna har dock inte kommit med något bud till parterna ännu, och inte heller lämnat något besked om när ett bud kan komma.

– Vi hoppas givetvis att det ska komma så snart som möjligt, säger Peter Henriksson.