Antalet människor som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i ett år eller mer hade i augusti minskat med 2 000 jämfört med samma månad förra året.

Även arbetslösheten i stort minskar.

I augusti låg den på 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent ett år tidigare.

Bland utrikes födda har arbetslösheten gått ned från 22,1 procent till 20,1 procent på ett år och bland inrikes födda har den minskat från 3,9 till 3,6 procent.

Sammanlagt var 341 982 personer inskrivna som arbetslösa i augusti.