Kvinnan ville använda tjänsten för att ansöka om föräldrapenning, men när skärmläsaren, som omvandlar text till syntetiskt tal, inte gick att använda fick hon beskedet att hon var tvungen att be någon om hjälp eller besöka ett servicekontor.

”Det här innebar att kvinnan har missgynnats eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående”, skriver Martin Mörk, chef för Diskriminieringsombudsmannen:s processenhet, i pressmeddelandet.

Enligt DO Agneta Broberg är det den första domen som klargör kraven när det handlar om digital tillgänglighet.

Försäkringskassan ska enligt domen i Stockholms tingsrätt betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.