Situationen med två nästan lika stora block och Sverigedemokraterna i en ännu tydligare vågmästarroll gör det svårt — oavsett vilken regering det blir — att genomföra reformer när det gäller bland annat bostads- och arbetsmarknaden, liksom integreringen av nyanlända.

Detta är något Volvo Cars vd Håkan Samuelsson lyfter i en intervju med Financial Times:

– Utifrån valresultatet är det svårt att se en lösning som levererar det stabila ledarskap som behövs för att lösa de här problemen. Om vi inte lyckas kommer troligtvis att se försämrad konkurrenskraft, säger Samuelsson.

Han varnar för om partierna i sina förhandlingar inte hittar en lösning ”skulle det inte vara förvånande om människor förlorar förtroendet för de etablerade partierna och i stället lockas av enkla lösningar”.

Finansmannen Jacob Wallenberg som bland annat är ordförande för investmentbolaget Investor ser faror för svensk exportindustri:

– För att Sverige ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftigt är min förhoppning att vi får se en regering med en klar vision om att utveckla ekonomin. Om vi har en svag regering finns det en risk för att frågor som berör näringslivet inte kommer att hanteras så tydligt som man kan hoppas på, säger han i samma intervju.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda är ett stort problem enligt de båda:

– Vårt utbildningssystem är inte speciellt övertygande om man gör en internationell jämförelse och vi måste bli bättre på att locka till oss skicklig utländsk arbetskraft, säger Håkan Samuelsson.

– Vi är bekymrade över den framtida konkurrenskraften i svensk ekonomi i ett globalt perspektiv.

Tobias Österberg/TT