Med valresultatet i det närmaste klart kan vi konstatera följande:

Sveriges i särklass största parti är Socialdemokraterna. I skrivande stund ser det också ut som om de rödgröna är större än Alliansen.

Sverigedemokraterna nådde endast runt 17-18 procent (17,8 % i skrivande stund) och är fortfarande Sveriges tredje största parti, trots Moderaternas kräftgång.

Vad kan vi då dra för slutsatser av dessa uppenbara fakta?

Jo, att det eller de partier som slutligen formar en regering måste kunna samla en majoritet i Sveriges Riksdag.

Detta absolut mest grundläggande faktum om den svenska demokratin har alltför ofta på ett mycket obehagligt sätt kollrats bort i Alliansens och Sverigedemokraternas tal om regeringsbildning.

Sverigedemokraterna har länge hävdat att de med kraft hos endast var femte väljare har något slags rättighet att få igenom sin politik.

Detta är parlamentaristiskt trams. Så länge demokratin består måste varje parti som gör anspråk på makt kunna samla en majoritet i Sveriges Riksdag.

Det här ger en skyldighet för partierna att vara ärliga om hur de vill forma denna majoritet.

Stefan Löfven har varit mycket ärlig när han redan före valet insåg att Socialdemokraterna, trots sin position som Sveriges i särklass största parti och trots att de rödgröna som det ser ut nu blir största block, inte kan samla en majoritet i Sveriges Riksdag.

Löfvens utsträckta hand mot mittenpartierna för att finna denna majoritet är alltså fullt naturlig.

Lägg också märke till att han inte sträcker ut handen till Sverigedemokraterna för att samla denna majoritet, något som aldrig heller kommer att ske.

Och på samma sätt måste mittenpartierna, om de avfärdar denna invit, kunna samla en egen, annan majoritet i riksdagen.

Den stora skillnaden är dock att Alliansen också måste bjuda in Sverigedemokraterna till detta samarbete. Någon annan lösning finns inte.

Utan Sverigedemokraterna kan Alliansen inte finna en majoritet. Åtminstone inte så länge vi lever i en demokrati.

Ansvaret vilar nu tungt på mittenpartierna Centern och Liberalerna.

Antingen är de med och formar en ny majoritet över blockgränsen eller också säger de aktivt ja till ett styre som inbegriper Sverigedemokraterna.

Detta gäller vare sig de röstar ett aktivt ja till en sådan regering eller lägger ned sina röster och därmed aktivt skänker sina väljares röster till Sverigedemokraterna.

Att kollra bort denna fråga är inte ärligt. För hur än mittenpartierna slingrar sig; ingen regering kan formas utan att samla en majoritet i Sveriges Riksdag.

Så länge vi har kvar vår demokrati, vill säga.