De två byggnadsarbetarna i Göteborg var sjukskrivna under olika perioder under år 2018.

En av dem blev uppsagd på grund av arbetsbrist i somras och den andre slutade självmant i mars.

Nu menar de att företaget de jobbade på vägrat betala ut sjuklön, lön, semesterersättning och utlägg som de haft rätt till efter att anställningarna tagit slut.

Det framgår av en stämningsansökan som LO-TCO Rättsskydd, som företräder byggnadsarbetarna, har lämnat in till tingsrätten.

Den ene kräver cirka 170 000 kronor och den andre ungefär 85 000 kronor.

I de summorna ingår också skadestånd för brott mot semesterlagen.