Maria Roos 53 år, jordgubbsförsäljare på sommaren, Uppsala. Åker utomlands på vintern och städar i folks hem. Har bland annat städat åt Stephen King.

– Att kvinnor och män ska ha lika löner. Och mobbning på jobbet. Och så borde fler arbetsgivare anställa äldre människor med erfarenhet och som kan sina jobb. Det är säkert billigare att anställa unga, men jag tror företag skulle tjäna på fler äldre. Det är så många unga som svarar när jag ringer till olika ställen, och de kan aldrig något. Sverige har blivit mer som en bananrepublik där. Sedan är folk för stressade, vi borde korta arbetstiderna. Och beroende på vilket yrke man har haft är pensionsåldern för hög. Tyvärr är det väl många med slitiga jobb som måste jobba längre för pensionens skull.

Albin Werre 20, år, har just flyttat till Uppsala från Sandviken för att plugga till civilingenjör.

– Arbetsmiljö. Vi pratade mycket om det på Sandvik där jag jobbade som CNC-reparatör. Att det är bra förhållanden på arbetsplatsen, och trivsel, att arbetsgivaren gör så att man trivs. Men det pratas inte så mycket om det i valrörelsen.

Luciana Sousa 27 år, undersköterska, Uppsala.

– Jag är inte redo för det här. Jag är inte redo för politiken. Det är för mycket information. Men jag kan tycka att det borde finnas mer lättillgänglig information för oss med utländsk bakgrund.

Claude Yammine 47 år, kafébiträde, Uppsala.

– För mig som har ett funktionshinder, hörselskada, skulle jag vilja ha mer satsningar där. Jag var inskriven på Arbetsförmedlingen i två år, men det var bara ett slöseri med tid och resurser. Till slut fixade jag jobb själv. Jag har alltid klarat mig själv. Förr hjälpte handläggarna till mer på Arbetsförmedlingen, nu säger de bara till en att söka jobb i hela landet och fylla i sina aktivitetsrapporter. Så jag tycker Arbetsförmedlingen kan försvinna. Jag tycker också man ska satsa mer på nyanlända, men inte glömma oss som varit här längre. Pengar prioriteras lätt fel.

Krister Sjöberg 42 år, laborant, Uppsala.

– Att folk får ordentliga löner och har trygghet på jobbet. Visst är det viktigaste att ha jobb överhuvudtaget, men man ska inte acceptera vad som helst. Det luckras en del i det här med anställningstrygghet.

 

Mia Skogö 66 år, pensionär, Uppsala.

– Strejkrätten. Rätten att strejka måste bevaras, det är en mänsklig fri- och rättighet som är viktigt i relationen mellan den som säljer arbete och den som köper. Men det är märkligt tyst i frågan.