I sin ambition att normalisera Sverigedemokraterna försöker Moderaterna och KD påstå att även Socialdemokraterna nog kan tänka sig att ta stöd av SD för att behålla regeringsmakten.

Det är naturligtvis fel och har ingenting med Socialdemokraternas ambitioner att göra.

Syftet är i stället att göra SD mer rumsrent så det inte framstår som så extremt att låta dem få inflytande över regeringsmakten.

Budskapet är ”Alla kan tänka sig att ta stöd av SD, till och med Socialdemokraterna”.

Men så är det inte. Alla partier överger inte sin politiska och mänskliga anständighet genom att bjuda in ett rasistiskt parti som föraktar svensk demokrati.

Och Socialdemokraterna gör det definitivt inte.

Det är mot denna bakgrund vi måste se tisdagens utspel från Stefan Löfven där han återigen öppnar för en koalitionsregering över blockgränsen.

Samarbete över blockgränsen, aktivt eller passivt, är det enda sättet att skapa en stabil majoritet utan SD inflytande.

Så valet är – som Arbetets ledarsida många gånger har påpekat – helt och hållet mittenpartiernas.

Ska de bevara anständigheten? Eller vända sig mot höger och släppa fram SD till regeringsmakten?

Ett är dock säkert: Socialdemokraterna kommer aldrig att sitta i en regering som är beroende av stöd från SD.