Med bara några dagar kvar till valet har vi, fackligt engagerade kamrater med engagemang huvudsakligen på olika arbetsplatser runt om i landet, starka skäl till oro.

Högerpartierna med stöd av SD står enade bakom en tydlig antifacklig dagordning, som om den verkställs kommer att undergräva våra och fackföreningarnas möjligheter att försvara de anställdas villkor.

Risken är stor att otryggheten på arbetsplatserna kommer att öka dramatiskt.

Detta vill man åstadkomma genom att luckra upp turordningsreglerna i las, lagstifta om lägre löner för ungdomar och nyanlända samt genom införandet av regler som utökar arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja tidsbegränsade anställningsformer.

Samtidigt är arbetarrörelsensförsvar alltför vacklande. Stefan Löfven säger att valet ska handla om välfärden, men avsaknaden av offensiva reformförslag och en ovilja att på allvar konfrontera högern är det som kännetecknat valkampanjen från Socialdemokraterna.

Stefan Löfven har dessutom upprepade gånger öppnat upp för ett samarbete med ett eller flera borgerliga partier efter valet.

Vänsterpartiet är också den tydligaste motståndaren till vinstplundringen och privatiseringen av vår gemensamma välfärd

Fackliga vänsterpartister

Om det blir verklighet kommer det inte bli någon progressiv skattepolitik och utrymmet för satsningar på välfärden blir litet.

Med Centern och Liberalerna kommer det inte bli några begränsningar av vinsterna i välfärden!

Riktigt upprörande är också att socialdemokratin signalerat att man står beredd att inskränka de fackliga organisationernas strejkrätt, något som kommer att ge ytterligare självförtroende åt högerpartiernas egna förslag på inskränkningar, som är ännu mer långtgående.

Det har undervalrörelsens gång blivit väldigt klart att det är Vänsterpartiet som tydligast står på vår sida.

Det är Vänsterpartiet som försvarar vår trygghet, konsekvent försvarar de fackliga rättigheterna, och står upp för solidaritetens principer och för idén om ett jämlikt, socialistiskt samhälle.

Det har varit en tydlig riktning i såväl dagspolitik som reformförslag. Vänsterpartiet har konsekvent uppträtt som det parti som vill förstärka välfärden och minska klassklyftorna i förhandlingarna med regeringen.

Med bara några dagar kvar till valet har vi, fackligt engagerade kamrater med engagemang huvudsakligen på olika arbetsplatser runt om i landet, starka skäl till oro

Fackliga vänsterpartister

Vänsterpartiet har valt att lyfta flera frågor som går stick i stäv med högerns dagordning för en otryggare arbetsmarknad: För att öka tryggheten på jobbet vill Vänsterpartiet förstärka anställningstryggheten, bland annat genom att förbjuda omotiverade visstidsanställningar, genom att stoppa arbetsgivarnas möjlighet att sänka anställningsgraden (s.k. hyvling) och genom att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja bemanningsföretag istället för att anställa egen personal.

Vänsterpartiet står bakom att svenska kollektivavtal skall gälla alla!

Vänsterpartiet lyfter också som enda parti frågan om att sänka arbetstiden med målsättningen om sex timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Vänsterpartiet är också den tydligaste motståndaren till vinstplundringen och privatiseringen av vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet står dessutom som ensam kraft idag för ett progressivt och omfördelande pensionssystem, och har tydligt tagit avstånd från den senaste blocköverskridande överenskommelsen, som syftar till att vältra över kostnaderna för dagens underfinansiering på vanligt folk genom höjd pensionsålder, samtidigt som företagen går fria från ansvar.

En röst på Vänsterpartiet är det säkraste sättet att slippa borgerliga partier i regeringen efter valet och få en verklig arbetarpolitik!