En polis i Skellefteå straffas i form av löneavdrag för att ha jobbat extra inom vården.

Polisen nekades arbeta extra i ett beslut i januari förra året, men fortsatte sitt extraknäck trots beslutet, skriver Norran.

Nu har Polismyndighetens personalnämnd beslutat att ge personen en disciplinpåföljd i form av löneavdrag med 25 procent av daglönen under fem dagar.

I beslutet står bland annat att det är ”utomordentligt viktigt att allmänhetens förtroende för polisens opartiskhet upprätthålls, vilket personens agerande potentiellt skulle kunna äventyra”.

Det är inte första gången en polis stoppas från att ha sysslor vid sidan av jobbet.

I juli beslutade Arbetsdomstolen att polisen hade rätt att förbjuda en anställd polis att arbeta i en förening som hjälper våldsutsatta kvinnor.

Polisen menade då att det fanns det risk för att allmänhetens förtroende för polisens opartiskhet kunde påverkas, och Arbetsdomstolen höll med.