I dag på Skolans dag sänder vi i Lärarnas Riksförbund en uppmaning till alla politiker. Ni spelar en viktig roll för svensk skola.

Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan. I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum.

Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor.

De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Vuxenutbildning – en ny chans för den som behöver. I det svenska utbildningssystemet ska det inte finnas några återvändsgränder.

Därför är vuxenutbildningen så viktig. Den är också en möjlighet för nyanlända som ska etablera sig i samhället. Men kvaliteten och tillgången måste bli likvärdig.

Uppgifter att göra:

• Inför en minsta mängd garanterad lärarledd undervisningstid för heltidskurser.

• Verka för att staten tar större ansvar för vuxenutbildningen.

• Avskaffa möjligheten att lägga ut vuxenutbildning på entreprenad.

• Bevara och utveckla folkhögskolans särart.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.