Den svenska modellen borde vara ett föredöme för hur framtidens Europa ser ut för oss hyresgäster.

I stället för att utsätta hyresrätten för marknadskrafterna bör Sverige slåss mer för att bruksvärdesprincipen blir standard i Europa.

Marknaden kan inte styra hyresrätten och dess villkor. Det måste förhandlas fram mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Oavsett bostadsform väljer ägaren hur mycket underhåll och upprustning som ska göras på fastigheterna.

Det går att välja att göra minimalt underhåll för att behålla standarden och hålla kostnaderna nere.

Varför ska då hyresgäster tvingas att betala betydligt mer än i dag med marknadshyra om underhållet och standarden fortfarande är de samma?

Idén om förhandling och bruksvärde bör spridas till hela Europa.

Många unga tvingas till att bo trångt och betala kostnader långt över vad som är rimligt för ytan och standarden de bor i.

Det talas om ”social housing” som lösning i flera europeiska länder.

Är det rimligt att lösa bostadsproblemen genom att staten subventionerar kostnader för boende med mycket låg standard för de som inte har möjlighet att hyra en marknadsutsatt bostad?

De partier i Sverige som talar för marknadshyra ser inte långsiktigt, deras plan är fyra år inte 50.

Förhandlingsprocessen vi har i dag ger fastighetsägaren en stabil avkastning och hyresgästen får möjlighet att förhandla fram rimliga hyror.

Varför vill inte dessa partier vara med och vara ett föredöme för Europa?

Fastigheter är inte en kortsiktig investering, det är ett långsiktigt åtagande. Hyrorna som förhandlas i dag med Hyresgästföreningen är ett föredöme för hela Europa.

Ska Europa och Sverige utvecklas och fler hyresrätter byggas oavsett i tätort eller glesbygd behövs vår modell med förhandlade hyror.

Det behövs hyresrätter överallt i landet. Vår modell med förhandling och bruksvärde ska värnas och spridas till fler länder.

Tänk efter när du röstar, det handlar om alla människors rätt till ett bra och tryggt hem.