I sitt valmanifest från 2014 skrev Socialdemokraterna att partiet vill höja taket i a-kassan så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning. Därtill står att ”ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden”.

Även om partiet under den här mandatperioden, i en rödgrön regering, höjt taket i a-kassan har man inte uppfyllt sitt vallöfte hela vägen.

I september 2015 höjde regeringen taket i a-kassan för första gången på 13 år.

Höjningen innebar att den som tjänade upp till 25 000 kronor i månaden fick ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 dagarna, men inte under hela ersättningsperioden.

– Vi har genomfört en del andra förändringar som vi inte gick till val på när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under en inledande ministerintervju på LO Mediehus valdebatt ”Slaget om arbetsmarknaden” på ABF i Stockholm.

Ministern menar att det behövs en modern och väl fungerande arbetslöshetsförsäkring och hon säger att hon ser framför sig att man kommer behöva göra fler förändringar och förbättringar under den mandatperiod som kommer.

– Men det (vallöftet, reds. anm) lyckades vi inte med, konstaterar Ylva Johansson.

Ylva Johansson påpekar att många som har tillfälliga anställningar inte ens går med i a-kassan.

– Det är för att man ser att vägen fram till att uppnå arbetsvillkoret är för lång. Jag vill hitta sätt för att man ska kvalificera sig snabbare och enklare till försäkringen, men kanske måste man ha en stegvis kvalificering, säger hon.

I det socialdemokratiska valmanifestet inför den här valrörelsen är förändringar av a-kassan inte lika tydligt formulerade som i valmanifestet 2014.

Nu står i stället att partiet vill ”stå upp för en arbetslöshetsförsäkring som ger ett starkt inkomstskydd”.

På frågan om de väljare som vill ha en högre a-kassa kan räkna med att Ylva Johansson driver det om hon får fortsätta som minister efter valet svarar hon:

– Man kan räkna med att jag är positiv till det. Men man ska prioritera olika frågor och vi har valt att prioritera att fler kommer in i försäkringen.

Se hela debatten igen här:

LIVE Se valdebatten Slaget om arbetsmarknaden som anordnas av LO Mediehus. Medverkar gör Ylva Johansson (S), Ali Esbati (V), Jessika Roswall (M) och Martin Ådahl (C). #jobbdebatten

Posted by Arbetet on Wednesday, 29 August 2018