I F! har vi ett bredare förslag som inkluderar alla kvinnokodade yrken i alla branscher. I riksdagen kommer F! att arbeta för:

− Vi vill ge medlingsinstitutet ett nytt uppdrag. De ska uppmana parterna att aktivt arbeta för jämställda löner, även i förhållande till det så kallade märket och stimulera arbetsmarknadsparterna att utjämna rådande löneskillnader mellan kvinno- respektive manskodade branscher.

− En nationell arbetsvärdering genomförs som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer.

− En jämställdhetsfond, finansierad gemensamt av staten och alla arbetsgivarna, som betalar ut ett jämställdhetsstöd till arbetsgivare med många lågavlönade kvinnor, som höjer löner i kvinnokodade branscher.

Jämställdhetsfonden är en idé som vi hämtat från delegationen för Jämställdhet i Arbetslivet (JA delegationen) som lade fram sina förslag 2015.

Delegationen utredde idén om jämställdhetsfonden men kunde inte enas om att lägga fram detta som ett förslag.

Men det gör vi i F!, det är ett utmärkt sätt att flytta resurser från en bransch till en annan.

…det viktigaste är att vi nu är två partier som har lösningar på ett problem som vi dragits med i alla år

Annelie Nordström, F!

Vår reform är finansierad i den skugg-statsbudget som vi presenterade hösten 2017.

Fonden kommer första året att förfoga över ca 5,6 miljarder kr och år två och tre ca 6,3 miljarder kronor.

Vi tycker så klart att vårt förslag är bättre, men det viktigaste är att vi nu är två partier som har lösningar på ett problem som vi dragits med i alla år.

Klart är att F! behövs i riksdagen, ensam kommer (V) att bli isolerade på vänsterkanten och deras möjligheter till inflytande blir minimal.

Några röster till på Vänsterpartiet ger dem ett par mandat ytterligare.

Men när ni röstat in F! i riksdagen får vi minst 14 mandat.

Det ger power, särskilt som det framför allt är de största partierna som får släppa till dessa mandat.

Tänk er känslan när jag och Gudrun Schyman stjäl mandat av Sverigedemokraterna.