Rätten att strejka har varit avgörande i fackföreningsrörelsen kamp för bättre villkor.

Strejkrätten är också den sista utposten om dessa villkor angrips av arbetsgivarna.

Vår bedömning är att överenskommelsen mellan LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv är ett principiellt och därmed allvarligt ingrepp i konflikträtten i Sverige.

I sin iver att begränsa och marginalisera oberoende fackföreningar så riskerar LO, TCO och SACO att skjuta sig själv i foten med förlorad facklig styrka som följd.

Det tänkta exakta kirurgiska ingreppet kan visa sig skapa en varböld istället.

Varje förändring ska bedömas utifrån dess yttersta konsekvens.

Vi riskerar få en situation med så kallad avtalsshopping, där företagen kan välja att teckna sämre avtal med oseriösa fackföreningar.

Det är alltså inte förvånande att Svenskt Näringsliv är mest nöjd med förslaget till lagändring.

Vi som har varit med i den fackliga kampen under årtionden har sett en stor maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.

Summan av till synes små kompromisser, oklara taktiska reträtter och partipolitisk hänsyn har urholkat den fackliga styrkan och det fackliga självförtroendet.

Parternas gemensamma förslag är ytterligare ett kliv längs den vägen.

Vi menar att en milstolpe passeras om lagförslaget går igenom. Vi ska inte kompromissa om grundläggande fackliga rättigheter.

Ett konsekvent försvar av strejkrätten kan inte förenas med ett stöd till lagförslaget.

Till vårt förbund och till hela fackföreningsrörelsen riktar vi uppmaningen:

Dra er ur pakten med Svensk Näringsliv. Sveriges arbetare och tjänstemän har inget att vinna på en urholkad strejkrätt.

Dra istället en skarp klasslinje i frågan.