Just nu skriker arbetsgivarna efter yrkesfolk – det behövs byggnadsarbetare av alla kategorier, lastbilsförare, undersköterskor, maskinreparatörer, svetsare med flera.

I en tid när den politiska debatten snarast ger intryck av att företagsledare och entreprenörer ensamma skapar all tillväxt är det en nyttig påminnelse om att arbetsmarknaden är ett lagspel.

Som är beroende av många olika sorters insatser, som alla behövs för ett bra slutresultat.

Bristen på yrkesarbetskraft i dag hänger ihop med den Björklundska skolpolitik som fick elevintresset för gymnasiets yrkesprogram att sjunka kraftigt.

Att öka intresset för yrkesprogrammen är alltså viktigt.

Lika viktigt är att utveckla metoder för att ge lågt utbildade nyanlända reala möjligheter till yrkesutbildning.

För det är ju från alla tänkbara utgångspunkter avsevärt mer rationellt att utbilda folk till jobb med hyggliga löner och jobb det finns behov av, än att som borgerligheten vill konstruera fram lågt avlönade jobb som det nätt och jämnt går att leva på.

Och som det inte finns några verkliga behov av.

För svensk ekonomi är detta betydligt mer centralt i framtidens utbildning än de särskilda elitskolor som Liberalerna propagerar för.