Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Vilken käpphäst kommer dina medarbetare höra dig upprepa gång på gång?

– Jag har inte satt mig in i det nya jobbet ännu så jag har svårt att svara på det men kanske ”arbetsglädje och resultat”.

Nu är du samordnare för Global Deal och har som uppdrag att få fack och arbetsgivare i världen att prata mer med varandra. Hur tycker du att den utvecklingen ser ut?

– Det är en av de viktigaste frågorna framöver. Det är ändå vägen framåt, att jobba för en samverkanskultur. Det ser inte lätt ut just nu men jag tycker att det finns en ökad förståelse för vikten av ett väl fungerande samarbete på arbetsmarknaden och det är en fråga som jag tror blir allt viktigare framöver.

Vad händer med Global Deal om Socialdemokraterna förlorar valet?

– Även om det var statsminister Stefan Löfven som lanserade det så har det utvecklats till ett globalt partnerskap. Sedan en längre tid har vi jobbat för att etablera en internationell stödfunktion för att skapa en permanent och långsiktig lösning. Den stödfunktionen jobbar vi fortfarande med.

Så oavsett vad som händer så blir Global Deal kvar efter valet?

– Global Deal som ett globalt partnerskap kommer att finnas kvar. Sen kan man aldrig säga vad en regering efter valet eller Sverige kommer att göra. Men det kommer att finnas kvar och jag tror att det kommer att stärkas och utvecklas som ett globalt partnerskap.

Är du medlem i facket?

– Ja, i Saco och UPF som är UD:s Sacoförening.

Hur kommer det att märkas att du tar över som ny chef?

– Förhoppningsvis kan jag bygga vidare på allt bra arbete som redan har gjorts. Min känsla är att Union to Union har blivit allt synligare och det tror jag kan utvecklas så att det blir ännu mer synligt för de som är fackligt anslutna men även andra. Jag vill utveckla organisationen och att vi ska synas mer och nå resultat i samarbetsländerna. Men jag behöver sätta mig in mer i verksamheten för att säga vilka utmaningar som finns.

Vilka är det största utmaningen på den globala arbetsmarknaden?

– Att ta tillvara de förändringar och den omställning som kommer att ske. Att se till att utvecklingsländernas arbetsmarknad inte kommer ännu mer efter och att teknikutvecklingen inte leder till att det blir ännu svårare att skapa arbetstillfällen i utvecklingsländer.

När du i framtiden lämnat din post, vad hoppas du att bli ihågkommen som?

– En engagerad ledare som tillsammans med medarbetarna bidrog till att Union to Unions arbete blev mer synligt och ledde till ännu bättre resultat.

Fotnot: Sofia Östmark tillträder den 1 oktober och hon tar över efter Kristina Henshen.