Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) presenterade under fredagen ett nytt vallöfte från Socialdemokraterna.

Fokus ligger på att skattepengar i första hand ska gå till att anställa fler undersköterskor inom välfärden och att de ska få bättre villkor.

Det ska ske genom att minska skillnaderna mellan offentlig och privat äldreomsorg vad gäller löner, villkor, heltider och tillsvidareanställningar.

Socialdemokraterna tycker också att de aktörer som inte erbjuder kollektivavtalsenliga villkor, heltider och tillsvidareanställningar för sina anställda inte ska få tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva äldreomsorg.

Partiet vill även införa ett kommunalt veto mot överetableringar inom hemtjänsten samt stoppa vinstjakten inom äldreomsorgen.

Förslagen i korthet

• Stoppa vinstjakten i äldreomsorgen.

• Nya krav för att få tillstånd att bedriva äldreomsorg: kollektivavtalsenliga villkor, heltider och tillsvidareanställningar.

• Inför offentlighetsprincipen i äldreomsorgen.

• Kommunalt veto mot överetableringar i hemtjänsten.