Moderaterna vill sälja ut en rad statliga bolag om de får chansen efter höstens val och partiet har satt Telia och bolåneinstitutet SBAB högt upp på försäljningslistan.

Men vad innebär dessa försäljningar? Klart är att de kommer att få betydligt större följdverkningar än att verksamheterna privatiseras.

SBAB har ökat konkurrensen på bolånemarknaden och hjälpt till att hålla nere räntekostnaderna för alla borätts- och villaägare.

Svenskarna har tillsammans 3 000 miljarder kronor i bolån och de fyra storbankerna lyckades förra året dra in 121 miljarder kronor i ren vinst på dessa lån.

Uppenbarligen är dessa 121 miljarder kronor inte nog för Moderaterna. Genom att sälja ut SBAB minskar konkurrensen på finansmarknaden och de fyra storbankerna får fritt utrymme att höja räntorna och öka sina vinster ytterligare.

Även statens restägande i Telia ska säljas, ut enligt M. Telia äger i dag stora delar av den svenska infrastrukturen på it/telefoniområdet.

Är vi verkligen tillfreds med att vi ska sälja ut svensk infrastruktur så att den slutligen kan hamna i utländsk ägo utan svensk insyn?

Till detta kan läggas att Moderaterna driver på för att sälja ut allmännyttan i kommunerna.

Att sådana försäljningar på många håll redan har lett till högre hyror och minskad tillgänglighet är inte heller något som verkar avskräcka.

Ett stort statligt ägande är inget självändamål.

Men inom flera områden är det en nödvändighet, för vår säkerhet och för att försvara en tillgänglighet för alla.