Socialdemokraterna lanserar nu ett omfattande program för att begränsa de försämringar som privatiseringarna inom vården fört med sig.

Skärpta regler för den digitala vården. Skärpta regler för ersättningssystemen så att vården styrs till dem som har störst behov och inte till de patienter som ger vårdutförarna störst profit.

Och kanske det viktigaste: Det ska inte längre vara möjligt att köpa sig före till offentligt finansierad vård.

Att dessa förslag är nödvändiga är uppenbart. Den överenskommelse som tidigare styrt svensk vård över blockgränsen, att offentligt finansierad vård ska ges efter behov och inte plånbok, har alltmer satts ur spel av de system Alliansen införde.

Har du inte betalat extra för en privat sjukförsäkring, själv eller genom din arbetsgivare, så får du vänta innan dina besvär ses över.

I reaktionerna på Socialdemokraternas förslag syns tyvärr att oppositionen fortsatt hellre vill värna vårdgivarnas möjligheter till vinst än att se till patienternas behov.

Företrädare för både Moderaterna och Centern hade inom en timme avfärdat förslaget.

Så här några veckor före valet har alltså även vårdens styrning blivit en valfråga där motsättningen är tydlig: Ska vård styras av behov eller av plånbokens tjocklek?