Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vi kommer att vidta korrigerande åtgärder, för att säkerställa att offren får sanning, proportionerlig rättvisa, ersättning – och att detta inte upprepas, säger Duque.

Han varnar också ELN – den andra gerillagruppen, som Bogotá-regeringen ännu inte slutit fred med – att förhandlingarna nu kommer att bli tuffare än under företrädaren Juan Manuel Santos tid vid rodret.

LÄS MER: Fredsprocessen har stannat upp