Vi håller med Ola Pettersson och Anna-Kirsti Löfgren om att Sverige behöver bättre skolresultat och ökade möjligheter att utbilda sig. Eftersom välfärd kommer av att fler jobbar och att fler anstränger sig, satsar vi på det.

Ansträngningar ska löna sig. Vi vill att drivkrafterna hos breda grupper som exempelvis unga, äldre och yrkeskunniga alltid tas tillvara på bland annat genom jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Då skapas möjligheter, genom ökade skatteintäkter, att stärka kvalitet för elever, lärare, äldre och medarbetare i välfärdens kärna.

Fler arbetade timmar gör att vi kan prioritera reformer som kortar vårdköer, ger fler poliser och förbättrar resultaten i skolan. Med vår politik får bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer per månad. Ansträngningar ska löna sig.

Målet är att ingen lärare eller sjuksköterska ska betala hälften av sin löneökning i skatt. Brytpunkten för statlig skatt ska höjas från dagens 40 500 kronor per månad till 41 500 kronor.
Vi vill fortsätta sänka skatten för pensionärer.

För många kan detta innebära 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Samtidigt vill vi höja garantipensionen.

För de äldre som vill fortsätta arbeta förstärker vi jobbskatteavdraget ännu mer – och det ska gälla redan från 64 års ålder. Det kommer att öka incitamenten för de som har möjlighet att fortsätta att verka i arbetslivet och bidra med sina kompetenser. I rådande tider är ofta kompetens- och arbetskraftsbrist en utmaning.

Vi måste också påbörja det långsiktiga reformarbete som krävs för att Sverige ska kunna förbli ett rikt land även i framtiden. Efter flera år av högkonjunktur blir tecknen allt fler på att tuffare tider väntar.

Det kommer påverka möjligheterna att lösa Sveriges problem – vårdköer, gängkriminalitet och integration.

Moderaterna vill påbörja reformarbetet redan i höst med tre områden.
• Genom reformer av bidragssystemen uppnår vi förbättrad integration och ökade resurser till välfärden.

Vi vill bland annat se tydliga krav i hela landet för att få försörjningsstöd och högre krav på godkända språkkunskaper vid SFI.

• För det andra behöver vi främja tillväxten långsiktigt. Vi ska inte finansiera ökade resurser till välfärden genom högre skatter eller sämre kvalitet i välfärden.

Istället behöver vi ta itu med hinder mot tillväxt: exempelvis höga marginalskatter, regelkrångel och kompetensbrist. För att långsiktigt främja tillväxten vill vi ge elever mer undervisningstid.

• För det tredje måste vi förbättra möjligheterna att möta en arbetsmarknad som förändras till följd av teknikutveckling och digitalisering. Kraven på att kunna ställa om ökar. Därför vill vi bland annat förbättra möjligheterna att finansiera studier mitt i livet.

Vi vill också införa ett omställningsavdrag så att människor kan få skatteavdrag för egna utbildningskostnader.
Efter valet måste vi prioritera statens kärnuppgifter samtidigt som vi reformerar ekonomin för att höja tillväxttakten och öka välståndet.