Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

FN:s säkerhetsråd vill att Burma ökar ansträngningarna för att rohingyer på flykt ska kunna komma tillbaka till delstaten Rakhine på ett säkert sätt.

Under ett möte som ordförandelandet Sverige kallat till kom de 15 rådsmedlemmarna överens om att uppmana Burma att öka insatserna för social och ekonomisk utveckling, och för att underlätta för flyktingarna att återvända.

Regeringen ökar stödet till rohingyer på flykt

Global

”Medlemmarna i säkerhetsrådet fortsatte att poängtera hur viktigt det är att oberoende och transparenta utredningar görs kring anklagelser om övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter”, står det i ett uttalande från mötet.

FN:s sändebud i Burma, Christine Schraner Burgener, säger att landets regering är positivt inställd till att de hundratusentals rohingyerna ska kunna återvända till Rakhine.

Rohingyafolket

Den muslimska folkgruppen rohingya har bott i delstaten Rakhine i västra Burma i generationer. Före 1962 erkändes rohingyafolket som en av landets etniska minoriteter, men i dag klassas folkgruppen inte som medborgare. Rohingyer bor även i Bangladesh, Pakistan och Malaysia.

Konflikt mellan rohingyerna och den buddhistiska majoriteten i Rakhine har pågått i årtionden. Sedan landets självständighet 1948 beräknas cirka 1,5 miljoner rohingyer ha tvingats lämna sina hem på grund av förföljelser.

Den senaste våldsvågen tog fart den 25 augusti, parallellt med att FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan lade fram en rapport om situationen för rohingyer. Sedan dess har över 650 000 rohingyer flytt från Burma till Bangladesh och FN har kallat Burmas militärinsats för ”ett skolboksexempel på etnisk rensning”.

Källor: Svenska Burmakommittén, Arakan Rohingya National Organisation, al-Jazira, Civil Rights Defenders