På grund av värme och rådande torka uppmanar fackförbundet Kommunal privatpersoner och restauranger att köpa svenskt kött. Uppmaningen kommer från Kommunal i förhoppning om att öka efterfrågan i och med att lantbrukare tvingas nödslakta sina djur.

– Många av våra medlemmar är oroliga över hur det ska gå för jordbrukare och andra av deras arbetsgivare på grund av den extrema torkan. Vi vill värna både det svenska lantbruket och arbetstillfällen inom lantbruket och hästnäringen, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal, till Expressen.

– Vi uppmanar därför alla som har möjlighet att köpa svenskt kött. Torkan gör att fodret håller på att ta helt slut. Många lantbrukare kan därför tvingas till nödslakt.

– Därför gäller det för privatpersoner, restauranger, företag och myndigheter att välja svenskt kött så att det blir mera efterfrågan. Annars går köttet till spillo, säger han.

Han menar att lantbrukare kan tvingas avliva sina djur på plats och betala för att djuren blir hämtade – om inte privatpersoner, restauranger och företag köper svenskt kött. Det skulle medföra stora ekonomiska förluster för lantbruket och i så fall hota jobben i branschen.

Kommunal organiserar runt 4 000 lantarbetare sedan Lantarbetarförbundet gick upp i Kommunal 2001.

Kommunals ordförande säger att det är bra att privata markägare och kommuner låter oanvänd mark användas till bete eller skörd av gräs, enligt rekommendationer från Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Men han anser att detta inte är tillräckligt för att lösa den svåra situationen – och att efterfrågan på svenskt kött därför måste höjas samtidigt.

– Vi har tagit kontakter med regeringen och företrädare för lantbruksbranschen. Vi följer situationen, säger han till Expressen.