Diskussion om framtidens kollektivavtal har pågått länge, men det går för långsamt, skriver förbundsordföranden Lee Wermelin och förbundsdirektören Jens Jacobsson på DN Debatt.

De föreslår en modernisering på flera punkter, bland annat avtal som möjliggör fler enskilda överenskommelser beroende på vilken fas i karriären och livet arbetstagaren befinner sig i. De vill också se en ökad möjlighet att byta mellan olika förmåner, exempelvis semesterersättning mot lediga dagar.

Civilekonomerna vill även se tydligare koppling mellan lön och prestation och skärpta krav på lönesamtal. Ledarskap och ömsesidigt ansvar för kompetensutveckling bör också lyftas in i kollektivavtalen, anser Civilekonomerna.