Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

I oktober presenterar partiets arbetsmarknadsgrupp sin rekommendation ny sysselsättningspolitik. Arbeiderpartiets landsmöte 2019 kommer därefter att formellt ta ställning till förslaget.

– Vi vill få en bedömning av olika förslag som kan ge mer hälsofrämjande arbetstider och få in fler i arbetslivet, och sextimmarsdagen är ett sådant förslag, säger gruppens ordförande Arild Grande.

Grande säger att det inte är aktuellt med sextimmarsdag som nationell standard, men att den kan vara lämplig i vissa branscher.

– I dag arbetar många med hög belastning och låg bemanning, särskilt i vissa kvinnodominerade yrken som vård och omsorg. En del har en alltför tung arbetsbörda och vi behöver göra mer för att få hälsosammare arbetstider i Norge, säger han.

Han säger att flera försök med sex timmars arbetsdag har gjorts med goda resultat både vad gäller ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.