Socialdemokraterna föreslå nu kraftfulla satsningar för att restaurera pensionssystemet och långsiktigt höja pensionsnivån till 70 procent av slutlönen. Det är utmärkt.

Sällan har en god tanke om att skapa en hållbar ekonomi för de äldre slagit så hårt mot dem med lägst inkomster.

För visst var tanken bra. Ett pensionssystem som anpassar sig efter konjunkturen skulle bli långsiktigt hållbart.

Dessutom beräknades pensionen fortfarande motsvara 70 procent av slutlönen.

I dag vet vi att många lågavlönade i LO inte får ut mer efter ett helt livs arbete än strax över garantipensionens miniminivåer.

Att få ut motsvarande 70 procent av lönen gäller inte.

Socialdemokraterna föreslår nu en återställning av pensionsavgiften för att stärka finansieringen av våra pensioner.

Det kommer att inbringa 15 miljarder kronor vilket är tillräckligt för uppbyggnaden av framtida pensioner och på sikt återvända till 70 procent av lönen till alla.

Det är svårt att inte ställa detta mot Moderaternas vallöften om ytterligare sänkta skatter.

Moderaternas linje är samtidigt ett löfte om att fortsatt skapa fattigpensionärer av Sveriges låginkomsttagare.