Leder ökade inkomstklyftor till mer brottslighet? Den frågan har ställts i årtionden och svaret är i sin enkla form ett ja.

Finansminister Magdalena Andersson och professor i kriminologi Jerzy Sarnecki diskuterade kriminalitet och klyftor på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen på onsdagen.

Brist på social rörlighet, trångboddhet, arbetslöshet, skakiga familjeförhållanden och känslan av samhörighet med samhället i stort är bara några av alla de faktorer som påverkar framväxten av den typ av kriminalitet som vi upplever i Sverige just nu.

Konkreta faktorer som tillgång på vapen och effektivitet hos polisen är andra.

Var ska man börja i en sådan djungel av komplicerade förhållanden? Inkomstklyftorna i Sverige har ökat sedan 1990-talet.

En del av detta beror på förändringar i fördelningen mellan löner och kapital. Den största orsaken är politiska beslut. Där finns ett enormt politiskt arbete att göra.

Men som alltid finns det mycket som inte sägs på ett seminarium. Frågan är om all brottslighet i Sverige beror på fattigdom och för liten social rörlighet.

Det kanske förklarar varför det finns villiga individer som skjuter i Malmö, Örebro, Göteborg, Uppsala, Stockholm och så vidare.

EU:s fria rörlighet är något man nästan aldrig kopplar ihop med debatten om brottslighet.

Går man ifrån individperspektivet så är bristen på kontroll av vad som flödar in och flödar ut ur Sverige ett större problem men med enklare lösningar.

Tullens resurser att kontrollera och godkänna vad som förs in och ut ur landet behöver stärkas ordentligt så att vapen och narkotika inte är fritt tillgängligt för den som vet vart den ska vända sig.

Ta genast bort sparkraven på en så systemviktig verksamhet.

Inte heller ekonomisk brottslighet diskuterades trots att ökade klyftor och ekonomisk brottslighet mycket väl skulle kunna ha en koppling till varandra.

Skandalerna med bortsvindlade pensionspengar via fondbolaget Allra visar inte minst det. Var är individanalysen av fondchefen där kan man undra.

Socialdemokratin har svårt att vinna debatter om brottslighet sägs det. Men debatter om ökade klyftor borde man rimligtvis kunna vinna.

Det är ju paradgrenen. Trots det går det oerhört trögt.

Det kanske är så enkelt som att man faktiskt måste göra något också för att verkligen få klyftorna att minska.