Förändringar i arbetsmarknadspolitiken kan skapa 100 000 nya jobb under nästa mandatperiod, och huvuddelen av arbetena kan gå till nyanlända, skriver Centerledaren Annie Lööf i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Lööf räknar upp fyra förutsättningar för att politiken ska lyckas:

  1. Sänkta ingångslöner
  2. Lägre anställningskostnader via slopade arbetsgivaravgifter
  3. Matchningsfunktionen inom arbetsförmedlingen bör ”öppnas upp för fristående aktörer”
  4. En moderniserad anställningstrygghet där ”kompetens snarare än anställningsår är vägledande”

”För att nå detta mål söker vi väljarnas förtroende för att tillsammans med Alliansen genomföra århundradets arbetsmarknadsreform”, skriver Lööf som hävdar att förslagen har stöd i ekonomisk forskning.