Enkätundersökningen om de vård- och omsorgsanställdas syn på jobbet är gjord av företaget Novus på uppdrag av Kommunal och Vårdförbundet.

Totalt svarade 678 personer på undersökningen, 54 procent av de tillfrågade. Omkring hälften av de svarande jobbade inom vård och omsorg och andra hälften inom bygg- och anläggningsbranschen.

I bygg- och anläggningsbranschen funderade 38 procent på att sluta och 60 procent ansåg att bemanningen var tillräcklig. Klart bättre siffror än för de vård- och omsorgsanställda.

Lena Micko (S) är ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon är inte överraskad över svaren om låg bemanning.

– Bemanningen känner vi ju igen. Det är därför vi behöver rekrytera nya medarbetare. Vi har en generationsväxling som är ganska stor överallt, säger hon.

Lena Micko menar dock att det finns andra undersökningar som visar att vård- och omsorgsyrken fortfarande är attraktiva.

– Vi hade en undersökning senast i går där ett annat institut hade sett att ungdomar vill arbeta i de här yrkena allt mer. Men då gäller det att man blir kvar också.

Riskerar man inte att hamna i en ännu värre sits i bemanningsfrågan om så pass många överväger att sluta.
– Den risken finns alltid och det är en varningssignal om att mer kan göras.

Behöver man höja lönerna?
– Lönerna kommer det alltid att vara diskussion om och vi får leva med att det är så. Vi kommer aldrig att vara löneledande på arbetsmarknaden eftersom det måste vara industrin som är det. Men jag tror definitivt att villkor, inflytande, ansvar och förtroende kan förbättras. Det måste också staten ge oss förutsättningar för.

Vad kan konkret göras för att jobbet som vårdbiträde ska bli mer attraktivt?
– Mycket av det vi redan håller på med. Att du får möjlighet till fortsatt kompetensutveckling i jobbet, att du har möjlighet att kombinera olika arbetsuppgifter och att du vet att du har möjlighet att ihop med andra ta ansvar för det som händer här och nu.