Privat driven äldreomsorg sänker relativlönen, förvandlar heltidstjänster till deltidstjänster och försämrar arbetsförhållandena för anställda undersköterskor.

Det framgår tydligt av fackförbundet Kommunals senaste kartläggning av arbetsvillkor och löner som presenterades i dag.

Skillnaden i lön mellan offentlig och privat drift har ökat från 1 500 till 2 300 kronor.

Medan antalet deltider tidigare var densamma inom offentlig och privat minskar den nu inom den offentliga äldreomsorgen medan den ökar inom den privata.

Medan upplevelsen av anställningsvillkoren tidigare var ungefärligt densamma i offentlig och privat äldreomsorgen är nu anställningsvillkoren bättre inom den offentligt drivna omsorgen – inom samtliga kartlagda områden.

Med denna faktarapport från Kommunal borde det inte finnas så mycket stöd kvar för riskkapitalbolagens vinstuttag av våra skattepengar.

Men arbetsgivarna Almega verkar nu ha gått in i en andra andning, fortfarande kraftigt uppbackade av Allianspartierna och stödpartiet Sverigedemokraterna.

Under det seminarium i Almedalen där rapporten presenterades förnekade Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, varje faktauppgift som Kommunals rapport tagit fram, trots att det är siffror hämtade från Statistiska centralbyrån, en av de omvittnat mest tillförlitliga statistikbyråerna på denna planet.

Och vid sidan av de objektiva fakta över löneutvecklingen som SCB levererat är även den subjektiva upplevelsen hos undersköterskorna själva till den offentliga driftens förmån.

Nu ska vi inte hemfalla åt liknelser med andra skeden i historien där det uppenbara förnekats in i den totala katastrofen.

Men när Inga-Kari Fryklund säger att de anställda undersköterskorna inte skulle känna igen sig i rapporten är det en svårförståelig invändning eftersom det är just de anställda undersköterskorna som har levererat omdömena. Det är deras egna ord.

Och när hon förklarar fenomenet med att stora riskkapitalbolag och koncerner håller på att ta över hela den privata äldreomsorgen med att de små ideella företagen har blivit så trötta på debatten om vinstuttag att de låter sig köpas upp av stora koncerner så blir det smått löjligt.

Utvecklingen är naturlig och väntad. Finansieringen av vår äldrevård sker genom våra skattebetalningar.

I offentligt driven verksamhet går dessa skatter till just äldrevården.

I privat driven äldrevård försvinner en del av den skatt vi betalar in och förvandlas i stället till vinstuttag i stället för att investeras i verksamheten och undersköterskornas löner och arbetsvillkor.

I takt med att hela den privatiserade delen av sektorn alltmer tas över av riskkapitalbolag med en allt större drift att maximera vinster i stället för att förbättra löner och arbetsvillkor kommer skillnaden mot offentligt driven äldrevård bli allt större.

Det är dags att sätta stopp för de utarmande och förödande vinstuttagen.