Sedan förra året har antalet svenskar som är oroliga att förlora jobbet minskat till en miljon, en minskning med 200 000, enligt undersökningen.

– Ytterst grundar det sig i att vi har en väldigt stark konjunktur på svensk arbetsmarknad i dag. Jag hoppas också att modellen i Sverige med omställningsorganisationer skapar en känsla av att det finns stora möjligheter att få ett nytt jobb om man behöver, säger Lennart Hedström.

Den oro som ändå finns kommer främst av kostnadsbesparingar och bristande lönsamhet.

Nästan 400 000 av svenskarna upplever också en ständig stress och att tempot är för högt på arbetsplatsen. Däremot är det endast runt 100 000 som ser risker med ökad digitalisering och automatisering.

Undersökningen genomförs för tredje året i rad. För första gången ställs frågor kring vad som krävs för att arbetstagarna ska kompetensutveckla sig. Nära hälften, 47 procent, anser att de redan har möjlighet att utveckla sin kompetens eller inte behöver det.

– Man kan inte räkna med att en utbildning man tog tidigt i livet ska räcka hela yrkeslivet. Särskilt inte med tanke på att vi behöver jobba längre än tidigare. Jag tror att det är ett misstag att tro att man inte behöver, säger Lennart Hedström och påminner om att kompetens förvärvas brett, inte enbart från kurser.

Omkring en miljon av svenskarna kan tänka sig vidareutveckling men vill då ha högre lön. Nästan lika många, 14 procent, anser sig behöva hjälp att utbilda sig inom sitt område.

– Jag tror att utbildning och att lära nytt kommer att vara den största anställningsbarheten framåt.

Den svenska arbetskraften rör på sig och de senaste fem åren har tre miljoner människor bytt jobb. Drygt två miljoner svenskar funderar över att byta jobb — men tvekar, vilket Lennart Hedström beklagar.

– Vi behöver mer rörlighet på arbetsmarknaden. Jag skulle önska att fler som funderar på att byta också gör det. Det skapar en dynamik. Våra siffror visar att man får både en högre komplexitet och högre lön när man byter jobb.

Färre oroliga att förlora jobbet

Runt 1 miljon svenskar är oroliga över att förlora jobbet, jämfört med 1,2 miljoner i fjol.

Under de senaste fem åren har 3 miljoner svenskar bytt jobb, varav 1,2 miljoner under det senaste året. De vanligaste orsakerna till jobbyte är utveckling, 34 procent, förändring i livet, 30 procent, missnöje med chefen, 21 procent. 2,2 miljoner vill byta jobb men tvekar.

Undersökningen är gjord av Norstat på uppdrag av TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.

1 010 svenskar i åldern 16—64 tillfrågades under perioden 5-13 juni. Gruppen är representativ för 6,2 miljoner personer.