• Högre skatt när du är sjuk.
• Återinförd stupstock efter 360 dagar då din sjukpenning helt försvinner.
• Ännu en karensdag införs.

Det är det borgerliga alternativet till dagens kritiserade sjukförsäkring. Möjligen gör det folk fattigare. Men knappast friskare.

Få politiska områden har blivit så infekterade för både den rödgrönt styrda regeringen och för Alliansen som dagens sjukförsäkring.

Dagens system har formats av generella politiska mål om att sänka sjukskrivningstalen och en Försäkringskassa som i sin iver att lyckas med denna sänkning har ägnat sin tid åt att hitta på låtsasjobb för att bevisa att sjuka visst kan jobba.

Naturligtvis är inte detta vad vi tidigare sett som ett fungerande välfärdssystem. Snarare ett lotteri där Försäkringskassans bedömningar blivit alltmer osannolika.

Eller vad sägs om denna närmast ofattbart fantasifulla beskrivning av ett jobb som ska vara normalt förekommande på dagens arbetsmarknad.

”Ett arbete där du inte behöver använda båda dina händer, där du inte behöver lösa komplexa uppgifter och som inte ställer höga krav på koncentration och uppmärksamhet”.

Eftersom Försäkringskassan ansåg att den sjuke kunde ha den här typen av enkla jobb avslogs begäran om sjukpenning.

Att sådana här jobb naturligtvis inte finns ansåg Försäkringskassan vara någon annans, till exempel Arbetsförmedlingens, problem.

Men vad är då alternativet? Moderaterna, som i Alliansregeringen införde fundamentet till det system som finns i dag, har de senaste åren presenterat tre punkter om hur de vill utveckla den svenska sjukförsäkringen.

Som synes i inledningen av denna text följer alla tre punkterna samma logik: att minska eller helt ta bort sjukersättningen.

Den mest omtalade av dessa är stupstocken som innebär att all sjukersättning ska upphöra efter senast 360 dagar.

När den dåvarande Alliansregeringen förra gången införde en sådan stupstock i sjukförsäkringen ledde det till att tiotusentals människor utförsäkrades. 70 procent av dem var kvinnor.

Socialdemokraterna tog bort stupstocken men Moderaterna vill nu återinföra den igen.

Samtidigt har de ekonomiska utvärderingar som gjorts haft mycket svårt att visa att stupstocken över huvud taget givit någon samhällsekonomisk vinning.

Däremot har det varit mycket lätt att visa svåra sociala följder av beslutet.

Sjukförsäkringen måste förbättras, eller framför allt göras rättssäker efter Försäkringskassans härjningar och vantolkningar.

Däremot är en fattiggörande borgerlig regering knappast något som svensk välfärd behöver.