Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande att 300 000 fler fått ett jobb under nuvarande mandatperiod.

– Men för att bygga ett starkare samhälle behöver ännu fler ha ett jobb, försörja sig själva och bidra till välfärden och tryggheten i samhället, säger Stefan Löfven (S) i samma pressmeddelande.

Därför lanserar Socialdemokraterna fem reformer för att fler ska försörja sig.

Bland annat ska 140 miljoner satsas på bristyrkesutbildningar samt 40 miljoner på lokala jobbspår.

Satsningen ska, enligt partiet, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och svara upp mot företagens behov av kvalificerad arbetskraft.

Socialdemokraterna vill även att alla kommuner ska ställa krav på personer som tar emot försörjningsstöd att de måste delta aktivt i språkträning eller SFI-undervisning, om det bedöms nödvändig för att öka chanserna till jobb.

– Vi kan inte acceptera att arbetsdugliga män och kvinnor går på försörjningsstöd, säger Löfven till TT.

Socialdemokraternas förslag

  1. 140 miljoner ska satsas på bristyrkesutbildningar
  2. 500 miljoner ska satsas på undervisning i svenska
  3. 40 miljoner ska satsas på lokala jobbspår
  4. Alla kommuner ska villkora försörjningsstödet
  5. 20 miljoner ska satsas på validering av yrkeskompetens inom fler branscher