Från och med i dag blir det lägre skatt för dig som är med i facket. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet.

Vi vet att för många kan det här innebära skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med.

En stark fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället.

För elva år sedan tog regeringen Reinfeldt bort möjligheten till avdrag för fackföreningsavgiften. Samtidigt chockhöjdes avgiften till a-kassan och rätten att dra av för den i deklarationen togs bort.

Det fick resultatet att många inte hade råd att betala sin fackföreningsavgift. Det blev för dyrt.

Under loppet av två år sjönk andelen fackanslutna löntagare kraftigt och har fortsatt att göra så. I dag är 69 procent av löntagarna i Sverige fackligt anslutna.

Samtidigt har arbetsgivarna behållit sin möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift. Det har spätt på och cementerat en skevhet och maktobalans på svensk arbetsmarknad.

Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna och en stark fackföreningsrörelse är nödvändig för att bygga ett jämlikt samhälle med en ekonomi som fungerar för alla, inte bara några få i toppskiktet

Ali Esbati (V)

Arbetsgivarnas organisationsgrad är numera betydligt högre än löntagarnas. Det skapar en obalans och hotar i förlängningen den svenska arbetsmarknadsmodellen, menar vi.

Vänsterpartiet har drivit kravet på återinförd avdragsrätt för fackavgiften sedan den avskaffades . Vi anser att avdragsrätten är viktig av framför allt tre skäl:

För det första: För att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Modellen förutsätter starka parter på ömse sidor. Om modellen ska fungera väl och behålla sin legitimitet måste den fackliga organisationsgraden och den fackliga närvaron i arbetslivet vara hög.

Återinförd avdragsrätt för fackavgift gör det billigare att vara med i facket och bidrar till att fler ansluter sig, vilket innebär en högre organisationsgrad och en högre facklig närvaro. Vilket stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen.

För det andra: För att skapa skattemässig likabehandling av parterna på arbetsmarknaden. Fram tills i dag har enbart arbetsgivarna haft möjlighet att dra av delar av kostnader för medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna. Det har skapat en obalans mellan parterna och är orättvist.

Återinförd avdragsrätt för fackavgift skapar – vad man kallar för – skattemässig neutralitet mellan avgifter till arbetsgivar- och löntagarorganisationer.

En stark fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället.

Ali Esbati (V)

För det tredje: Fler medlemmar i facket är bra för hela samhället. Fackliga organisationer gör ett samhällsnyttigt arbete. Förtroendevalda, anställda och aktiva medlemmar arbetar för att skapa legitimitet för beslut på arbetsmarknaden.

Det fackliga arbetet gynnar hela samhället, alla arbetstagare, och inte bara dem som genom sitt fackliga medlemskap finansierar arbetet.

Vi är stolta över att ha drivit igenom denna reform. Det kommer att ge tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken.

För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor, betyder avdragsrätten att hen får tillbaka ca 1500 kronor per år.

Vår förhoppning är att fler nu organiserar sig fackligt.

Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna och en stark fackföreningsrörelse är nödvändig för att bygga ett jämlikt samhälle med en ekonomi som fungerar för alla, inte bara några få i toppskiktet.

Det kräver sedvanlig facklig mobilisering. Lägre avgift är en hjälp i det viktiga arbetet.