Ylva Johansson har inget hopp om samtal över blockgränsen om allmän visstid och hyvling. – Jag upplever snarare att klyftorna har ökat i partipolitiken när det gäller synen på trygghet på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att frågorna tar en stor plats i valet, säger hon.

På soffbordet inne på Ylva Johanssons rum ligger Socialdemokraternas färska handlingsplan för en trygg arbetsmarknad.

Vad är en handlingsplan, är det vallöften?
– Absolut, det är vallöften. Det här är min att-göra-lista för nästa mandatperiod, konstaterar hon.

”Stopp för missbruk av subventionerade anställningar”, lyder en av punkterna. Den rymmer ett rött skynke för flera fackförbund.

Inför beslut om anställningsstöd ska Arbetsförmedlingen samråda med facket. Är lönen i nivå med kollektivavtal?

Jag undrar om det är någon arbetsmarknadsminister och regering i modern tid som har levererat mer än vi har gjort

Ylva Johansson (S)

Är arbetsgivaren känd för att missbruka anställningarna?

När Arbetsförmedlingen nyligen såg över systemet konstaterade myndigheten att samråden sker i mindre än hälften av de runt 270 000 fall där det borde ha gjorts.

– Min bedömning är att de fackliga samråden inte fungerar tillfredsställande, från ingen av sidorna. Det här måste vi se över i grunden. Syftet måste ju vara att få bort oseriösa arbetsgivare som kan utnyttja subventionerade anställningar.

Fackets syn ska väga tungt, anser Ylva Johansson.

– Man kan fundera lite på den modell som man skissar på för etableringsjobben. En nämnd som ska titta på missbruk, där parterna själva sitter. Det tycker jag är en väldigt intressant tanke.

Hon frågar sig om det verkligen är medlemmar som ska betala för det här arbetet som i dag utförs av förbunden.

Även nystartsjobben omfattas av kravet på villkor i nivå med kollektivavtal, men här sker inga samråd. Hur säkerställs då villkoren?

– Vi vill även se över detta. Vi vill uppnå en större säkerhet i att skattepengarna används rätt.

När Arbetet ber Ylva Johansson peka ut de tre viktigaste punkterna i handlingsplanen blir det:

  1. Avskaffa allmän visstid.
  2. Sätta stopp för hyvlingen.
  3. Stoppa arbetslivskriminaliteten.

Arbetsgivarna pekar ofta på att allmän visstid är en väg mot ett fast jobb.

…jag tror att många längtar efter en tydligare diskussion om hur vi ska leva tillsammans i Sverige och hur samhället ska organiseras för att minska klyftorna

Ylva Johansson (S)

– Vi behöver tillfälliga anställningar. Det vi inte behöver är tillfälliga anställningar utan skäl, som allmän visstid innebär. Jag tycker vi har tillräckligt stora utrymmen att anställa tillfälligt även utan allmän visstid.

I dag saknas riksdagsmajoritet både för att avskaffa allmän visstid och att stoppa hyvling.

Över ett år har gått sedan S-kongressbesluten om det här och skarpa förslag har uteblivit.

Ser ministern någon chans till samtal över blockgränsen?
– Vet du, just nu ser jag inte det. Jag upplever snarare att klyftorna har ökat i partipolitiken när det gäller synen på trygghet på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att frågorna tar en stor plats i valet.

Ser du en risk för att ni behöver återupprepa frågorna inför valet år 2022, även om ni hamnar i regering?
– Jag har bockat av nästan allting på min gamla lista, trots att vi inte haft majoritet i riksdagen. Så jag har för avsikt att bocka av den här också. Man får vara lite uppfinningsrik och försöka ta sig fram.

Att vara uppfinningsrik, det kan till exempel innebära att gå till Svenskt Näringsliv innan man går till Alliansen.

Så skedde när Ylva Johansson skulle försöka få igenom lagförslaget mot stapling av visstider år 2016, berättar hon.

– När vi väl gjort upp med Svenskt Näringsliv så kunde de borgerliga svälja det. Det gick den omvägen kan man säga. Det har varit ett sätt att ta sig fram.

Ser du samma möjlighet med etableringsjobben?
– Etableringsjobben tror jag absolut kommer få stöd av de borgerliga. Jag bedömer inte dörren som stängd där.

På sistone har den svenska modellen stått i rampljuset. Först parternas överenskommelse om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Nu senast förslaget om strejkrätten.

Har den svenska modellen blivit ett sätt för Ylva Johansson att få saker gjorda trots ett svårt parlamentariskt läge?

– Det kan man ju säga. Men jag håller inte riktigt med om det. Jag ser det inte som ett sätt att runda riksdagen, när svensk arbetsmarknad fungerar som bäst är det parterna som gör upp om mycket.

Nyligen sköts presentationen av regeringens utredning om strejkrätten upp, och ett tag senare levererade parterna sin lösning.

Kort därefter meddelade Ylva Johansson att hon går vidare med parternas förslag.

Hur synkroniserade är ni, du och parterna?
– Jag vet inte om jag vill gå in på det. Jag tror att jag uttrycker mig så här: jag upplever att jag har en nära och förtroendefull dialog med arbetsmarknadens parter.

Det kommer lite olika signaler om S-opinionen. I en junimätning verkade S-tappet ha upphört men i senaste SCB-mätningen för maj hade stödet krympt – även bland arbetare.

Ylva Johansson vet inte vad tappet beror på, ”men om jag får ge en gissning?” tillägger hon.

Jag ser det inte som ett sätt att runda riksdagen, när svensk arbetsmarknad fungerar som bäst är det parterna som gör upp om mycket

Ylva Johansson (S)

– Starka krafter hävdar att samhällsproblem inte går att lösa och då är det inte konstigt att människor tror att det är så. Det blir nästan provocerande att säga att det går. Som om perspektivet att vi gemensamt, och via politiken, kan lösa problem är mer laddat än konflikten mellan olika sätt att lösa samhällsproblem.

En farlig utveckling, enligt ministern, som menar att det gynnar Sverigedemokraterna.

Men S-fokuset på migrationsfrågan då? Hon kan inte svara på om fokuset varit för stort.

Det stora som hände under mandatperioden var ju flyktingkrisen, betonar hon.

– På det viset är det kanske inte förvånande att det har tagit en stor plats i den politiska debatten. Men jag tror att många längtar efter en tydligare diskussion om hur vi ska leva tillsammans i Sverige och hur samhället ska organiseras för att minska klyftorna.

Hon hinner knappt andas när hon radar upp beslut som hon tycker borde välkomnas av LO-medlemmar (som höjt tak i a-kassan, en myndighet för arbetsmiljökunskap, a-kassa för förtroendevalda, höjt barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer).

– Jag undrar om det är någon arbetsmarknadsminister och regering i modern tid som har levererat mer än vi har gjort, faktiskt, svarar hon på frågan om regeringen levererat tillräckligt till arbetargruppen.

Men tillägger:

– Jag är förvånad över hur få som vet vad vi har gjort.