– Jag kommer att bevaka partiernas utspel kring välfärd, arbetsmarknad och ekonomi. Valrörelsen hittills har varit alldeles för rörig. Framöver behöver den handla om vilka investeringar Sverige ska göra för en mer jämlik framtid, säger Elisabeth Lindberg.

Hon har ett förflutet som utredare och politiskt sakkunnig inom Socialdemokraterna och studerar nu till en master i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet.

Elisabeth Lindberg kontaktas via mail på elisabeth.lindberg@arbetet.se