”Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker. I vissa fall har det gått så långt att brottsligheten får medarbetare att lämna sina jobba”, kommenterar Svensk handels säkerhetschef Peter Geijer i ett pressmeddelande.

28 procent har råkat ut för stölder eller snatterier under den senaste veckan.

Trots att stölder är ett utbrett problem är det bara drygt hälften av handlarna som anmäler.

Den vanligaste anledningen är de inte upplever att det ger något eftersom polisen avskriver ärendet direkt eller lägger ner utredningen, enligt Svensk Handel.