Förslaget innebär att arbetsgivare inte längre kan avsluta anställningar då anställda fyller 67 år, vilket de kan i dag.

I stället flyttas gränsen högre upp så att den som vill jobba kvar får rätt till det.

– Detta är en del av pensionsöverenskommelsen. Men för mig är det också en förstärkning av individens rättigheter och en del av kompetensförsörjningen som vi så väl behöver, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Höjningen ska enligt förslaget ske i två steg.

Från 2020 flyttas den så kallade las-åldern från 67 år till 68 år. 2023 flyttas den ännu ett steg till 69 år.

Ylva Johansson förklarar att skillnaden för individen kommer att bli stor med det nya förslaget.

– Man kan fortsätta jobba även efter 69, men då med ett sämre anställningsskydd. Man slipper den automatiska uppsägningen, som det är i dag.

Arbetsgivarna är starkt kritiska till att las-åldern ska höjas, eftersom de själva vill välja vilka anställda som ska få jobba kvar.

– Vi har inget emot att äldre jobbar, men vi vänder oss emot den ensidiga rätten för arbetstagare att vara kvar. Vi tycker att det är bättre om man kan komma överens utifrån förutsättningarna på de enskilda arbetsplatserna, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Arbetet Förklarar: Pensionsålder

Arbetet Förklarar

Men Ylva Johansson ger inte mycket för deras invändningar.

– Jag tycker det är rimligt att individen får rätt att stanna, och att arbetsgivare inte ska kunna sålla bort dem de inte vill ha.

Hon framhåller att vi behöver fler kvar i arbetslivet. Det finns också ett ansvar för arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön, så att äldre kan jobba längre om de vill, förklarar hon.

– Min första prioritet är att ingen ska bli utsliten på jobbet, men det här förslaget löser inte några arbetsmiljöproblem. Om man är sjuk ska man förstås inte behöva arbeta.

I dag råder en omfattande diskriminering av äldre arbetskraft, konstaterar hon.

– Arbetsgivare ska inte få byta ut folk bara för att de har en viss ålder. Det är så många som är smygdiskriminerade i dag, säger Ylva Johansson.

Fast Ingvar Backle hävdar att arbetsgivare inte tittar på ålder i första hand då de väljer vilja de vill ha till att utföra olika arbetsuppgifter.

– Man tittar på kompetensen, oavsett ålder.

Kanske kan fler sägas upp på grund av personliga skäl framöver, om den höjda las-åldern träder i kraft och arbetsgivare inte kan bli av med dem som inte håller måttet.

– Jag är inte någon arbetsrättsjurist, men det finns en sådan risk, säger Ingvar Backle.

Förslaget om höjning, som nu ska skickas ut på remiss, hänger ihop med den överenskommelse som den partiöverskridande Pensionsgruppen gjort om den framtida pensionsåldern.

Johanna Cederblad/TT